Konsultacje techniczne

Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu wiemy, że nasi klienci oczekują dużo większego asortymentu usług, niż tylko w/w przeglądy, naprawy czy modernizacje. W związku z tym włączyliśmy do naszej oferty usługi dodatkowe, które doskonale uzupełniają podstawowy serwis.

Przedstawiamy listę usług dodatkowych dostępnych w naszej ofercie:

 • Pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia. Tego typu pomiary są wymagane na mocy obowiązujących przepisów i przeprowadzane są raz w roku lub raz na dwa lata w zależności od rodzaju urządzenia oraz miejsca instalacji

 • Pomiar odkuwki haka.

 • Badanie kamerą termowizyjną – badanie pozwala na zlokalizowanie miejsc nadmiernie się nagrzewających. Dzięki takiemu pomiarowi możemy wskazać niewłaściwe działanie podzespołów mechanicznych oraz elektrycznych.

 • Ocena urządzenia na zgodność z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi Rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

 • Obliczenia DWP (Design Working Period), czyli odtworzenie historii eksploatacji urządzenia dźwignicowego w celu dokonania jego stanu technicznego.

 • Badanie stanu technicznego urządzenia w celu określenia jego zużycia i wydania zaleceń dla jego dalszej, bezpiecznej eksploatacji.
  Analiza oleju.

 • Wynajem wzorców mas (niezbędnych do przeprowadzenia badań Dozoru Technicznego lub kalibracji układów przeciążeniowych lub sprzęgieł ciernych).

 • Wynajem elektronicznej wagi hakowej.

 • Wynajem zawiesi oraz pasów do transportowania ładunków.

 • Wykonywanie pomiarów geometrii torów jezdnych suwnic.

 • Usługi samochodowym podnośnikiem koszowym.

Skontaktuj się z nami