MODERNIZACJE

Urządzenia dźwignicowe są zaprojektowane na wykonanie określonej liczby cykli, przeniesienie określonego ładunku w określonym czasie. W zależności od poprawności doboru urządzenia, właściwych danych dotyczących wielkości produkcji, natężenia pracy, jak również zmianach w produkcji podczas użytkowania dźwignicy, żywotność poszczególnych podzespołów może się zmieniać.

W pewnych okolicznościach wykonanie naprawy jest niewystarczające i należy zaplanować wymianę jednego lub kliku komponentów na nowe, uwzględniające aktualne dane produkcyjne lub plany na przyszłość. Jest to okazja do dostosowania urządzenia do bieżącego lub przyszłego obciążenia, stosując komponenty o odpowiednich parametrach technicznych.

Modernizacja ma na celu przedłużenie żywotności urządzenia przy kosztach inwestycji znacznie niższych niż jego całkowita wymiana.

Skontaktuj się z nami