1. Określenie zużycia części

2. Kwalifikacja wymiany

3. Ustalenie terminu wymiany

4. Raport zakresu prac

NAPRAWY

Jednym z celów regularnych przeglądów konserwacyjnych jest określenie zużycia podzespołów oraz ich kwalifikacja do planowanej wymiany. W takim przypadku przygotowujemy osobną ofertę naprawy urządzenia, z uwzględnieniem planów produkcyjnych. Naprawę planuje się w porozumieniu z przedstawicielami produkcji, przyjmując szacunkowy czas potrzebny na naprawę oraz termin realizacji.

Naprawę wykonuje się w celu wymiany zużytych elementów zanim ulegną uszkodzeniu i spowodują zatrzymanie produkcji. Naprawa jest realizowana w terminie, który będzie miał jak najmniejszy wpływ na zapewnienie ciągłości produkcji.

Po każdej naprawie przygotowywany jest raport z przeprowadzonych czynności z opisem zakresu prac, wnioskami oraz uwagami.

Skontaktuj się z nami