podstawowy

Fundamentalny przegląd urządzenia dźwignicowego wykonywany w oparciu o instrukcję producenta oraz obowiązujące przepisy. Przegląd podstawowy zawsze obejmuje sprawdzenie podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo urządzenia. Dodatkowo kontroli poddawane są komponenty przewidziane w instrukcji obsługi producenta.

rozszerzony

Przegląd, który ma na celu zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia oraz wydłużenie jego żywotności. Oprócz czynności wykonywanych w ramach przeglądu podstawowego, przeprowadza się kontrolę podzespołów elektrycznych i mechanicznych w celu określenia ich zużycia i zaplanowania ewentualnych napraw prewencyjnych. W ramach przeglądu rozszerzonego, jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonuje się podstawowe regulacje.

roczny

Przegląd główny, który swoim zakresem obejmuje przegląd rozszerzony oraz dodatkowo kontrolę elementów nośnych suwnicy, torowiska (szyna jezdna wraz z mocowaniami), układów jezdnych (koła, przekładnie silniki). Przegląd roczny może być uzupełniony o pomiary elektryczne lub inne pomiary specjalistyczne, zalecane dla poprawnego funkcjonowania sprzętu. Każdy tego typu pomiar jest osobną usługą, niewchodzącą w zakres przeglądu rocznego.

PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE

Po każdym przeglądzie przygotowywany jest raport z przeprowadzonych czynności serwisowych z opisem zakresu prac, wnioskami oraz uwagami. W raporcie zamieszcza się również informacje dotyczące stanu technicznego urządzenia oraz ewentualne zalecenia co do poprawy jego stanu technicznego.